Уведомление І 22-11-2012

Уважаеми партньори,

Дългосрочните ни планове, касаещи по-доброто Ви обслужване и допълване на предлаганите инструменти и услуги, наложиха разширяване на производствената база на "ЮМТ" ЕООД и построяване на нови помещения. Поради настъпване на финалния етап в изпълнението на плановете ни - преместване на основното оборудване на новия ни адрес: гр. Казанлък, бул. "Розова долина" №65 /южно от транспортния портал на "Арсенал" АД/, ще се наложи временно отлагане на производствената дейност, започващо от 3.12.2012г. Производствените ни мощности ще бъдат въведени в експлоатация до 10.01.2013г.
След приключване на преместването и въвеждане на оборудването в експлоатация, ще предприемем необходимите действия, за да обработим своевременно всички потвърдени поръчки през посочения период. В новата си производствена база ще Ви гарантираме навременно и качествено обслужване в съвременни условия.
UMT Контакти

Казанлък 6100, България,
бул. Розова долина 65

Тел./Факс:0431/6 56 66
Тел.: 0431/8 58 88
E-mail:office@umt.bg
 sales@umt.bg

ЗА ВРЪЗКА С НАС