ЮМТ ЕООД - бенефициент по Европейска програма за насърчаване на конкурентноспособността І 22-02-2016

„ЮМТ“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1027-С01 „Увеличено производство и експорт на монолитни твърдосплавни режещи инструменти от най-висок клас“ по процедура „BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Закупеното по проекта оборудване ще увеличи производителността на ЮМТ ЕООД като направи възможно производството на по-голям обем монолитни твърдосплавни инструменти в съкратени срокове. След изпълнение на проекта се цели да бъде постигнато средно нарастване на производителността на предприятието с над 15% в сравнение с 2014г.

Оборудването, в което се инвестира по проекта, ще осигури качество по световен стандарт на произвежданите от ЮМТ ЕООД инструменти при съкратено време за изработка и оптимизирани разходи. В резултат на инвестицията, произвежданите инструменти ще подобрят международната си конкурентоспособност и ще отговорят на всички параметри на експортното търсене.

Като пряк ефект от разширения капацитет за производство при съкратени срокове и гарантиране на безкомпромисно качество ще се увеличат продажбите на настоящите и потенциални външни пазари, следователно ще се повишат приходите от износ. Чрез изпълнение на проекта се цели увеличение на изнесената продукция с над 25% в следствие на направената инвестиция.

Обща стойност на проекта: 1 071 240,00 лева, от които 637 387,80 лева европейско и 112 480,20 лева национално съфинансиране.


UMT Контакти

Казанлък 6100, България,
бул. Розова долина 65

Тел./Факс:0431/6 56 66
Тел.: 0431/8 58 88
E-mail:office@umt.bg
 sales@umt.bg

ЗА ВРЪЗКА С НАС