Информационен ден за представяне на проект по ОПИК на „ЮМТ“ ЕООД І 20-12-2018

                                                  „ЮМТ“ ЕООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-1.001-0035-C01 с наименование „Внедряване на иновативен продукт в дейността на „ЮМТ“ ЕООД – твърдосплавно монолитно свредло за дълбоки отвори“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Събитието ще се състои на 04.01.2019г. /петък/ от 13:00ч. на адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, бул. „Розова долина“ № 65

UMT Контакти

Казанлък 6100, България,
бул. Розова долина 65

Тел./Факс:0431/6 56 66
Тел.: 0431/8 58 88
E-mail:office@umt.bg
 sales@umt.bg

ЗА ВРЪЗКА С НАС